Loxodon herverzekeraars

Net als bij de banken heeft de kredietcrisis veel impact gehad op de verzekeringsbranche. Niet alleen financieel werd schade geleden, ook het imago van de branche is flink aangetast. Zijn (her)verzekeraars solvabel genoeg om uit te keren als de nood aan de man is? De overheid heeft maatregelen getroffen om een volgende financiële crisis te voorkomen. Zij scherpt het toezicht op (her)verzekeraars aan met ‘in control’-eisen als Solvency II. Loxodon zorgt samen met u ervoor dat uw organisatie aan deze eisen voldoet.

In Nederland staan herverzekeraars onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Op Europees niveau worden micro- en macroprudentiële toezichthouders opgericht. De toezichthouders controleren onder meer of herverzekeraars voldoen aan de regelgeving in de EU-herverzekeringsrichtlijn 2005. Herverzekeraars hebben de afgelopen jaren de premies verhoogd, waardoor verzekeraars minder herverzekeren. De herverzekeringsgraad is gedaald. De concurrentie onder herverzekeraars is groot, omdat er relatief weinig spelers op de markt zijn.

Om scherpe prijsstellingen te kunnen bepalen en daarmee concurrerend te zijn, heeft u als herverzekeraar betrouwbare informatie nodig, waarover u dagelijks kunt beschikken. Deze data zijn ook van belang om aan alle eisen rond risk- and capital management te voldoen. U wilt beschikken over kwalitatief hoogwaardige informatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen en risico’s goed te kunnen inschatten. Daarnaast heeft u correcte data nodig om op snelle en controleerbare wijze aan toezichthouders te kunnen rapporteren. 

Loxodon ondersteunt u in het optimaliseren van uw informatievoorziening. Vanuit onze kennis, ervaring en deskundigheid zorgen wij ervoor dat u kunt beschikken over een systeem dat aan al uw wensen voldoet.  Kwaliteit gegarandeerd!