Loxodon levensverzekeraars

Europese levensverzekeraars genereren samen veertig procent van de wereldwijde premie-inkomsten. De Europese levensverzekeringsmarkt is veruit de grootste in de wereld. De markt groeit nog steeds, met name dankzij de toetreding van tien nieuwe EU-lidstaten. Deze landen bieden volop afzetkansen voor aanbieders van levensverzekeringen, een product dat in de nieuwe lidstaten tot voor kort nauwelijks bestond. Loxodon is actief voor bedrijven met jarenlange internationale ervaring, maar ook toetreders tot de Europese markt staan wij graag met onze expertise bij.

De Europese Unie werkt aan uniforme wet- en regelgeving voor alle lidstaten op het gebied van pensioenen en levensverzekeringen. Doordat regels en wetten ver uiteen liggen, zal zo’n uniform beleid niet snel van kracht zijn. Bovendien heeft elk land zijn specifieke demografische uitdagingen, zoals vergrijzing of juist een relatief jonge populatie, ontwikkeling van de arbeidsmarkt en het soort arbeid dat er is, wat eenduidige wet- en regelgeving niet eenvoudiger maakt. Wel zullen Europese wetswijzigingen leiden tot aanpassingen van de nationale wetgeving. Op termijn zal de wetgeving van de diverse lidstaten steeds meer convergeren.

Loxodon is expert in de Europese levensverzekeringsbranche en ondersteunt zijn klanten graag met strategische, tactische en operationele vraagstukken.  Daarnaast hebben wijde capaciteit om oplossingen te implementeren. Laat ons uw ambitie weten en wij helpen u deze waar te maken.