Loxodon pensioenuitvoerders

Op het gebied van pensioenen zijn er veel marktontwikkelingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Als expert op zowel de nationale als de internationale markt kent Loxodon de ontwikkelingen als geen ander. Wij bieden u strategisch advies, dat wij tevens graag voor u implementeren.

De Europese pensioenmarkt biedt kansen aan pensioenuitvoerders. Het totale volume van de markt is onduidelijk, omdat niet alle lidstaten statistische informatie hierover bijhouden. Maar het is duidelijk een groeimarkt. De levensverwachting in de unie neemt de komende jaren nog toe, evenals het totaal aantal mensen dat werkt.

Net als voor levensverzekeraars geldt ook voor pensioenuitvoerders de steeds verdergaande regulering vanuit Brussel. De Europese Unie streeft naar uniforme wet- en regelgeving in alle lidstaten. Maatregelen op nationaal niveau zullen daaraan worden aangepast. De experts van Loxodon hebben ervaring met Europese wet- en regelgeving en kunnen u hierover goed informeren.

Loxodon kent de pensioenmarkt in binnen- en buitenland. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau lossen wij uw vraagstukken voor u op.