NZa signaleert risico’s acceptatieplicht zorgverzekering

woensdag 07 mei 2014 11:51

Iedere Nederlander werd in 2012 en 2013 geaccepteerd voor de basisverzekering, ongeacht inkomen, ziektehistorie of leefstijl, zo blijkt uit onderzoek ‘Naleving acceptatieplicht door zorgverzekeraars van de Nederlandse Zorgautoriteit’. Wel signaleert de NZa een aantal mogelijke risico’s ten aanzien van de acceptatieplicht.

Sommige zorgverzekeraars richten zich op bepaalde – vaak aantrekkelijke – doelgroepen, zoals hogeropgeleiden en studenten. Dit is wettelijk toegestaan, toch kan dit ‘sturen’ van verzekerden door zorgverzekeraars onwenselijk zijn vanuit het oogpunt van toegankelijkheid en solidariteit, stelt de NZa.

Om ervoor te zorgen dat de toegang tot één en dezelfde basisverzekering voor alle verzekerden gelijk blijft, doet de NZa een aantal aanbevelingen.

Volgens de NZa is het noodzakelijk dat het risicovereveningssysteem de komende jaren verder doorontwikkeld wordt door het ministerie van VWS, om te voorkomen dat er prikkels voor zorgverzekeraars zijn om verzekerdenstromen te sturen.

Steeds meer zorgverzekeraars passen kortingen toe op de te betalen premie en worden hierin ook steeds creatiever, blijkt uit het onderzoek. Er bestaat een risico dat de werking van het verbod op premiedifferentiatie hierdoor wordt aangetast. De NZa beveelt de minister aan om te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is een meer expliciete wettelijke regeling te maken, zodat duidelijker wordt welke type kortingen op de premie wel en niet toegestaan zijn.

Uit de enquête onder de zorgverzekeraars blijkt het volgende:

http://www.nza.nl/104107/138040/Verdiepend_onderzoek_Naleving_acceptatieplicht_door_zorgverzekeraars.pdf