Verzekeraars blijven obligaties verkopen

vrijdag 17 juni 2016 06:49

In het eerste kwartaal van 2016 hebben de verzekeraars andermaal obligaties verkocht. Dit kwartaal voor € 0,4 miljard. De totale obligatieportefeuille blijft echter door forse koerswinsten - bijna € 11 miljard - toenemen en is per eind maart 2016 uitgekomen op een bedrag van € 200 miljard.

 

De verzekeraars hebben in het eerste kwartaal van 2016 voor ruim € 0,4 miljard aan obligaties verkocht. Dit was voor het vierde kwartaal op rij. In totaal is over de periode 2015K2 tot en met 2016K1 voor € 5,4 miljard aan obligaties verkocht. Daarbij is ook de samenstelling van de obligatieportefeuille aangepast, zowel naar land als naar sector van de emittent. In de vier kwartalen tot en met 2016K1 is voor € 8 miljard aan Duits en Nederlands lang papier verkocht. Daar staat tegenover dat obligaties uit onder meer België, Frankrijk en Spanje zijn gekocht voor een bedrag van € 2,7 miljard. Ook is voor € 1 miljard aan Amerikaans papier aangeschaft. Bezien naar sector is per saldo voor € 5,3 miljard aan overheidspapier verkocht. Verder zijn voor ruim € 3 miljard obligaties verkocht die zijn uitgegeven door overige financiële instellingen; voor een groot deel betrof dit securitisatievehikels. Daarentegen is voor € 2,5 miljard aan papier gekocht dat is uitgegeven door niet-financiële bedrijven; voor ongeveer de helft ging het om Amerikaanse bedrijven.   

Ondanks deze obligatieverkopen is de waarde van de obligatieportefeuille in het eerste kwartaal weer toegenomen. Door de dalende lange rente – met 0,3 procentpunt voor de 10-jaarsrente en nog iets voor meer voor langere looptijden - is in het eerste kwartaal van 2016 een koerswinst geboekt van € 10,7 miljard (5% van de totale waarde van de portefeuille). Overigens blijken deze koerseffecten per kwartaal aanzienlijk te variëren. De totale portefeuille bedraagt per eind maart 2016 € 200 miljard, met als grootste posities Nederland (€ 53 miljard) en Duitsland (€ 45 miljard).

Bron: www.dnb.nl