Variabele pensioenuitkeringen bij DC-regelingen

zondag 03 april 2016 11:49

Het is de bedoeling om vanaf 1 juli doorbeleggen na pensioendatum mogelijk te maken bij DC-regelingen. Dan kunnen variabele uitkeringen aangeboden worden. DNB verzoekt pensioenuitvoerders die van plan zijn variabele pensioenuitkeringen te gaan aanbieden, zich bij DNB te melden.

Wetsvoorstel 
Op 10 maart heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen. Indien de Eerste Kamer hiermee instemt, gaat de wet per 1 juli in. Dat betekent dat deelnemers aan DC regelingen vanaf 1 juli de mogelijkheid krijgen om te kiezen uit vaste uitkering of een variabele uitkering op pensioendatum. Er zijn drie risicofactoren waarmee de variabele uitkering kan variëren, te weten beleggingsrisico en/of micro langleven en/of macro langleven risico. 

Het wetsvoorstel verbeterde premieregeling is een samenvoeging van het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering van het kabinet en het initiatief Wetsvoorstel uitbetaling pensioen in pensioeneenheden van het Tweede Kamerlid Lodders (VVD). 

Guidance 
DNB werkt aan guidance voor pensioenuitvoerders bij het wetsvoorstel en de lagere regelgeving. DNB zal deze zo snel mogelijk nadat de wet- en regelgeving definitief is publiceren. Tevens inventariseert DNB op dit moment welke uitvoerders variabele uitkeringen aan het vormgeven zijn en wat daarbij de invulling is op hoofdlijnen. DNB verzoekt pensioenuitvoerders zich te melden bij hun toezichthouder of contactpersoon als zij plannen hebben om variabele pensioenuitkeringen te gaan aanbieden. Op die manier kunnen mogelijke vragen en eventuele knelpunten in een vroeg stadium weggenomen worden en kunnen DNB en de sector zich optimaal voorbereiden.

Bron: www.dnb.nl